TRANS KONTROL

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług:

Prowadzimy kontrole kompletne, uzupełniające, kontrole pracy

Posiadamy własny dział windykacji, odwołań, statystyk oraz prawny i kontroli jakości

Dostosowujemy własne procedury do istniejących procedur Przewoźnika

Możliwość uruchomienia kontroli w dowolnym miejscu w kraju

Usługi windykacji należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych

Kontrola pracy kierowców

Kontrola rozkładów jazdy

Kontrola i analiza społeczności korzystającej z transportu Przewoźnika i badanie relacji pasażerów z kierowcami

Badanie stopnia zadowolenia pasażerów z wykonywanych usług

OFERTY WSPÓŁPRACY

Kontrola biletowa

Prowadzimy kontrole kompletne, uzupełniające, kontrole pracy:

Kontrole kompletne- przejmujemy pełną kontrolę nad liniami Przewoźnika w zakresie kontroli biletowej

Kontrole uzupełniające- występujemy jako kontrola wspomagająca już istniejącą kontrolę

Kontrola pracy- przeprowadzamy kontrolę pracy kierowców, lub innej kontroli

Specjalne Akcje Samochodowe- to użycie naszego pojazdu w sposób zorganizowany

Posiadamy własny dział windykacji, odwołań, statystyk oraz prawny i kontroli jakości

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo ochrony danych osobowych

Dostosowujemy własne procedury do istniejących procedur Przewoźnika:

Stała kontrola jakości pracy

Stały nadzór nad pracą

Szybkie wdrażanie nowych procedur pracy celem polepszania jakości pracy

Możliwość uruchomienia kontroli w dowolnym miejscu w kraju

Usługi windykacji należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych

Prowadzimy windykację należności powstałych na skutek nałożonych opłat dodatkowych.

Na zlecenie Przewoźnika windykujemy wierzytelności.

Kontrola pracy kierowców

  1. Akcja specjalna
  2. Akcja specjalna samochodowa
  3. Akcja zwykła samochodowa
  4. Kontrola niejawna (obserwacja)
  5. Kontrola niejawna z użyciem środków technicznych (obserwacja i rejestracja)
  6. Kontrola rozkładów i taboru
  7. Kontrole zwykłe
  8. Kontrole dedykowane

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. Prześlemy wówczas szczegółowy opis czynności oraz ofertę cenową.