TRANS KONTROL

W celu dokonania zapłaty za opłatę dodatkową należy wymaganą kwotę wpłacić w całości na odpowiednie niżej wymienione konto:

Trans Kontrol os. St. Batorego 101, 60-687 Poznań
Konto główne do wpłat za Opłaty Dodatkowe:

17 1140 2004 0000 3702 8297 2867

PŁATNOŚCI KARTĄ I ZBLIŻENIOWE

Możesz już płacić kartą lub telefonem! Także zbliżeniowo! W naszym biurze lub na miejscu u niektórych kontrolerów!

Wzory opłat dodatkowych

Nr 1 – stosowany w użytku do 31-05-2023

Nr 2

Nr 3

UWAGA!

Obniżenie płatności opłaty dodatkowej (do 7 dni) przysługuje jedynie w przypadku dokonania pełnej płatności widocznej na wezwaniu do zapłaty w odpowiednim, nieprzekraczalnym terminie

Podczas dokonywania wpłat należy koniecznie podać numer opłaty dodatkowej oraz imię i nazwisko osoby ukaranej

WAŻNE! Data wpłaty (wpływu na nasz rachunek bankowy) decyduje o terminie zapłaty!