TRANS KONTROL

UWAGA! Przy składaniu skargi, jeśli skarżącym jest osoba ukarana, należy obowiązkowo podać swój aktualny adres zameldowania oraz korespondencyjny i numer PESEL w celu właściwej weryfikacji osoby

Szanowni Państwo!

Dbając o poprawę jakości świadczonych przez nas usług zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam wszelkich informacji dotyczących pracy naszych kontrolerów oraz pracowników biura TK. W przypadku ujawnienia przez Państwa jakichkolwiek zachowań niezgodnych z Państwa oczekiwaniami prosimy o wypełnienie formularza na zakładce naszej strony KONTAKT lub poprzez wysłanie wiadomości na podany niżej adres. Prosimy opisać zdarzenie lub też spostrzeżenie, które nie odpowiada Państwu. Gwarantujemy, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez nas osobiście w celu poprawy funkcjonowania kontroli i stałej poprawy jakości kontroli.

Prosimy pamiętać, że im szybciej od momentu zdarzenia napiszecie Państwo do nas, tym istnieje większa szansa na obiektywne i właściwe rozpoznanie sprawy. Po dłuższym okresie, w wielu przypadkach, nie jest już możliwe ustalenie przebiegu zdarzenia czy też zabezpieczenie odpowiednich materiałów dowodowych (np. oświadczenia kontrolera, kierowcy, nagrania monitoringu itp.).

Napisz do Działu Skarg

SKARGI W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I KONTROLERÓW

Wszelkie skargi na przeprowadzoną kontrolę i kontrolerów można składać na gotowym formularzu poniżej:

pobierz.pdf pobierz.doc

SKARGI W SPRAWIE OPŁAT DODATKOWYCH GOTÓWKOWYCH (ODG)

Opłaty dodatkowe gotówkowe nie podlegają środkom odwoławczym.